Следва

Стрийт стайл вдъхновения... Късо, много късо!

Double Trouble - Джинсите на лятото. От ACNE

В магазина на View Sofia се намира точно този номер, който липсва в превъзходния он-лайн шоп Тотокаело от САЩ...

Shopping преди 11 години

В магазина на View Sofia се намира точно този номер, който липсва в превъзходния он-лайн шоп Тотокаело от САЩ

27/32 липсват там, но ги има при нас.

Тук дребният проблем е в кой номер влизаш в разгара на лятото?

Но който и да е, в чифт като тези, съчетани с каквото и да е, нещата ще се получат добре.

Джинси ACNE Hex Lena from Totokaelo /всякакви размери без 27/ - 229 долара

или

Джинси ACNE Hex Lena from View Sofia Shop /27 в съвършена кондиция/ - 60 лева!

 

More Shopping