Седмичен ХОРОСКОП - 18.04 - 24.04

18 април - 24 април 2017

Априлските събития местят стрелката на социалния компас в друга посока. В близката година и половина водещ елемент на събитията ще е балансът (или противодействието) на абсолютизма и на демокрацията в най-различните й форми.
Ролята на личността в историята, противопоставянето на Аз-а на обществото за известно време се превръщат в същината на световните и личните сюжети. В обществото изпъкват ярките личности, макар да са само няколко. Не е задължително те да са свързани с властта, възможно е да се появят от областта на културата. В живота на обикновения човек компромисът или противоречието между „аз“ и „те“ се превръща в движеща сила на потока на събитията. По най-непосредствения начин този процес на „отделяне от тълпата“ и „сядане на трона“ в личните отношения ще засегне Лъвовете и Водолеите. Пригответе се за значими събития в обществения и личния си живот. 

Периодът на кардиналните промени приключва, потокът на събитията постепенно се стабилизира и влиза в някакво русло. Съвсем не е задължително то да е спокойно, но бряг непременно ще има. Хората с „пробивен“ характер стават все по-рутинни, като пролетна оран.

Идеите и поривите започват да придобиват форма, да се материализират. Спектърът на слънчевата енергия способства не само на буйния и жизнеутвърждаващ разцвет на полетната природа, но и засилва физиологичните процеси в хората. Процесите на ръст, на увеличение, на придобиване и надмощие над останалите.