#ПредизвикахСе: Стефан А. Щерев, един мъж за медал