"Образование за всяко дете": защото в училище трябва да има място за всички!

Училището вече е онлайн и там трябва да има място за всички!

Приблизителният брой на децата с увреждания и затруднения в развитието у нас е около 32 000, въпреки че няма пълни данни за точния им брой в страната. 10 000 от тях не посещават училище, което засвидетелства факта, че децата с увреждания продължават да са една от най-изолираните и невидими групи в обществото и при тях има повишен риск да останат извън училище или детска градина. С въвеждането на дигиталното обучение поради ситуацията с COVID-19 едно от всеки пет деца със специални потребности продължава да бъде изключено от дистанционното обучение и подкрепа, поради липса на устройства и подходящи учебни ресурси. Министерство на образованието организира дистанционно обучение, а учителите и учениците имат достъп до редица безплатни платформи - децата с увреждания обаче се нуждаят от ресурси, съобразени с техните индивидуални потребности. Този вид ресурси са оскъдни и не се откриват лесно на едно място/платформа. Нуждата от изграждането на такава платформа е осезаема, в момента разполагаме с реалния шанс да превърнем поне онлайн училището в достъпно за ВСИЧКИ деца.

UNICEF, в партньорство с Министерството на образованието и науката и Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) – София, започва кампания в подкрепа на приобщаващото онлайн образование на деца с увреждания, която всички можем да подкрепим. Инициативата цели да подпомогне деца със специални потребности да се включат пълноценно в образователния процес чрез изграждане на обучителна онлайн платформа. Ето какво трябва да знаем за нея:

Защо се налага да се създаде такава платформа?
Основната цел на платформата е да предостави адаптирани за специфичните потребности на децата образователни ресурси, които да бъдат събрани на едно място – нещо, което до този момент липсва в страната ни. Създаването й ще помогне на децата с увреждания и специални потребности да се включат пълноценно в образователния процес; чрез нея те ще учат и ще бъдат подпомагани по по-добър и по-добре координиран начин.

С какво тя е по-различна от сега съществуващите материали?
Платформата ще е изцяло съобразена с нуждите на децата с увреждания и ще предостави адаптирани за тях образователни ресурси, които да бъдат събрани на едно място. UNICEF ще включи в разработването й специалисти, учители и родители, за да бъдат идентифицирани най-добре конкретните нужди на децата. Платформата ще подобри и работата на всички, които подкрепят детето – специалисти, учители, родители, като освен необходимите материали, ще им помогне да бъдат свързани в този процес.

Какво ще включва платформата?
Платформата ще включва видеоклипове, насоки и допълнителни материали, съобразени с нуждите на децата, и ще свързва семейството и специалистите, осигуряващи подкрепа на детето, така че то да постигне по-голям напредък. На нея ще има учебни ръководства, уебинари за специалисти, както и тематични уебинари и дискусии за родители, които ще бъдат улеснени чрез календар и опция "заявка за обучение". Платформата ще даде възможност и за чат на живо и онлайн консултации за учители, родители и деца.

Само за децата ли ще предоставя подкрепа?

Коментари: 0

За да коментираш, е необходимо да влезеш в профила си. Ако все още нямаш такъв, използвай линка "Регистрация" по-долу.