Life

All About Life

Да променим картинката зависи от... “Мен“ и „Започвам веднага“

All About Life преди 1 месец

Срещаме се с Ива Екимова малко след като за пореден път подкрепи информационната кампания #ПромениКартинката, която цели да сподели фактите около глобалния проблем с неправилно изхвърлените цигарени фасове. Ива е сред посланиците на кампанията от самото й създаване, участва в редица доброволчески инициативи и провокира хората около себе си към отговорно потребителско поведение.

Климатичните промени са глобален феномен, но имат ясно изразени локални характеристики

All About Life преди 1 месец

На 19.01.2024 г. в огледалната зала на СУ се проведе финалната среща по проект Smart adapt - умна адаптация, в контекста на климатичните промени и предизикателствата, пред които е изправена София.

Преподавателите от НХА доц. д-р Светлин Балездров и доц. д-р Ненко Атанасов са авторите на новия знак на Държавна агенция „Национална сигурност“

All About Life преди 1 месец

Настоящата емблема развива и надгражда институционалната идентичност на Държавна агенция „Национална сигурност“