Седмичен ХОРОСКОП - 06.04 - 12.04

Седмичен ХОРОСКОП - 06.04 - 12.04

6 април - 12 април 2020

Юпитер се изравнява с Плутон (5 април-22 май), където Юпитер представлява експанзията, размаха, просперитета, социалния напредък, възможностите за израстване, а Плутон е знак за трансформация, сила, власт, съдба; изобразяван е като Бога на подземния свят в гръцката митология – Хадес. Съвпадът на две толкова могъщи планети неминуемо ще засегне всички ни, с подчертана вероятност да доведе до рязка икономическа смяна.

Междувременно, Меркурий и Плутон образуват секстил (7-11 април) – разговорите и дискусиите зачестяват с реален шанс за достигане до известен напредък в преговорите с голяма сила. Аспектът представлява добро време, в което да се свържем с другите поколения, с които заедно изграждаме обществото, и да направим опит да комуникираме жизненоважни въпроси помежду си.