Седмичен ХОРОСКОП - 02.08 - 08.08

Седмичен ХОРОСКОП - 02.08 - 08.08


Тъй като продължаваме да се възстановяваме от 2020-та, важно е тази седмица да обърнем внимание на ролята, която всеки от нас може и трябва да играе за възстановяването на добрите нрави в общността. Астрологичните събития през идните дни се определят от Слънцето (планетата, която отговаря за нашата жизнена сила), противопоставящо се на Сатурн ( репрезентиращ нашето чувство за отговорност и строгост) в понеделник. Този аспект е време за предприемане на смели действия, които са от полза за колектива. Става въпрос за жертване на гордостта в името на по-доброто и по-важното. Обясняваме как да бъдете по-добри с другите, защото никому не е излишно малко по-мило отношение, знак по знак...