Следва

Дневен ХОРОСКОП - 29.05.2020

"Образование за всяко дете": защото в училище трябва да има място за всички!

Училището вече е онлайн и там трябва да има място за всички!

All About Life преди 3 години

Приблизителният брой на децата с увреждания и затруднения в развитието у нас е около 32 000, въпреки че няма пълни данни за точния им брой в страната. 10 000 от тях не посещават училище, което засвидетелства факта, че децата с увреждания продължават да са една от най-изолираните и невидими групи в обществото и при тях има повишен риск да останат извън училище или детска градина. С въвеждането на дигиталното обучение поради ситуацията с COVID-19 едно от всеки пет деца със специални потребности продължава да бъде изключено от дистанционното обучение и подкрепа, поради липса на устройства и подходящи учебни ресурси. Министерство на образованието организира дистанционно обучение, а учителите и учениците имат достъп до редица безплатни платформи - децата с увреждания обаче се нуждаят от ресурси, съобразени с техните индивидуални потребности. Този вид ресурси са оскъдни и не се откриват лесно на едно място/платформа. Нуждата от изграждането на такава платформа е осезаема, в момента разполагаме с реалния шанс да превърнем поне онлайн училището в достъпно за ВСИЧКИ деца.

UNICEF, в партньорство с Министерството на образованието и науката и Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) – София, започва кампания в подкрепа на приобщаващото онлайн образование на деца с увреждания, която всички можем да подкрепим. Инициативата цели да подпомогне деца със специални потребности да се включат пълноценно в образователния процес чрез изграждане на обучителна онлайн платформа. Ето какво трябва да знаем за нея:

Защо се налага да се създаде такава платформа?
Основната цел на платформата е да предостави адаптирани за специфичните потребности на децата образователни ресурси, които да бъдат събрани на едно място – нещо, което до този момент липсва в страната ни. Създаването й ще помогне на децата с увреждания и специални потребности да се включат пълноценно в образователния процес; чрез нея те ще учат и ще бъдат подпомагани по по-добър и по-добре координиран начин.

С какво тя е по-различна от сега съществуващите материали?
Платформата ще е изцяло съобразена с нуждите на децата с увреждания и ще предостави адаптирани за тях образователни ресурси, които да бъдат събрани на едно място. UNICEF ще включи в разработването й специалисти, учители и родители, за да бъдат идентифицирани най-добре конкретните нужди на децата. Платформата ще подобри и работата на всички, които подкрепят детето – специалисти, учители, родители, като освен необходимите материали, ще им помогне да бъдат свързани в този процес.

Какво ще включва платформата?
Платформата ще включва видеоклипове, насоки и допълнителни материали, съобразени с нуждите на децата, и ще свързва семейството и специалистите, осигуряващи подкрепа на детето, така че то да постигне по-голям напредък. На нея ще има учебни ръководства, уебинари за специалисти, както и тематични уебинари и дискусии за родители, които ще бъдат улеснени чрез календар и опция "заявка за обучение". Платформата ще даде възможност и за чат на живо и онлайн консултации за учители, родители и деца.

Само за децата ли ще предоставя подкрепа?
Платформата ще подкрепя не само децата с увреждания, но и техните семейства и специалистите, които ги обучават. Постигането на сътрудничество и координация между семейството и специалистите е предизвикателство. А сега, когато училищата са затворени, предизвикателството е още по-голямо.

Как платформата ще подкрепя учителите и родителите?
Учители и родители ще разполагат с множество полезни материали, като в допълнение ще бъдат подпомогнати от специалисти и чрез чат в реално време. Така онлайн образованието ще стане значително по-достъпно за децата със специални потребности и ще намали нивото на изолация.

Платена ли ще бъде платформата?
Не, ще бъде напълно безплатна.

Кога се очаква да стане готова?
Изграждането й ще се осъществи на няколко етапа, като през летния период предстои техническото обособяване на дигиталното пространство, създаването и качването на учебните материали. Амбицията на UNICEF е платформата да заработи през есента на 2020 г. В рамките на първите 30 месеца ще бъдат подкрепени 3 000 деца с увреждания, 500 специалисти и минимум 200 родители. Ще бъде осигурена и подкрепа за още 300 деца с увреждания и специални потребности, понастоящем изключени от образователните процеси, за да получат достъп до онлайн образование и подкрепа, включително чрез осигуряване на устройства. Целта на платформата е да предостави дългосрочна и устойчива подкрепа, която с времето да обхване по-голямата част от децата с увреждания в страната.

С кои партньори ще работи UNICEF по разработването на платформата?
Ключови партньори на UNICEF в инициативата ще са Министерството на образованието и науката и Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София. UNICEF ще включи в разработването на платформата специалисти, учители и родители, за да бъдат идентифицирани най-добре конкретните нужди на децата.


Средствата за създаване на платформата ще бъдат набрани чрез застъпническата и фондонабирателна кампания "Образование за всяко дете", която всеки от нас може да подкрепи с дарение ТУК.


"UNICEF вярва, че всяко дете, без значение дали има увреждане или не, има право на образование, което изцяло насърчава неговия потенциал. В настоящата ситуация се задействаха различни варианти за дистанционно обучение, включително онлайн преподаване, дигитален достъп до учебни материали, телевизионни уроци. Някои групи уязвими деца обаче, включително и тези с увреждания, нямат достъп до тези възможности. Това може да се дължи на различни причини, но най-вече защото учебните ресурси на дистанционното обучение не са съобразени с техните специфични потребности. Трябва да се уверим, че няма изключения и нито едно дете не е забравено." - д-р Джейн Муита, представител на UNICEF в България

More All About Life

Мхм, Micro-cheating и какво е това

All About Life преди 2 седмици

Откакто започнахме сегашната си връзки, с гордост можем да кажем, че не сме преживявали лично феномена „микро-изневяра“. Какво означава това? Къде вирее? И всичко ли е само… BS (bullshit)? Следва пълното обяснение на термина по-долу.