Тайфуни с нежни имена: жените-прокурори на България

Тайфуни с нежни имена: жените-прокурори на България

Прокуратурата на Република България е вероятно най-изричаната, изписвана и излъчвана дума в последните месеци у нас. Отделно от това, на нас, като екип от хора, които се занимават с естетика, красота и стил, от известно време ни прави силно впечатление присъствието в редовете на тази част от правосъдната система на страната на симпатични и достойни жени, които спокойно можем да отнесем в графата красавици. В Прокуратурата има изобилно представяне на тайфуни с нежни имена (по името на емблематичния филм от 1979 година с режисьор Милен Гетов и по сценарий на Богомил Райнов, бел.ред.), факт, колкото удивителен, толкова и радващ. Обясняваме защо.  

Прокуратурата е държавен орган, който представлява държавата като страна на обвинението. В България прокуратурата ръководи разследването в предварителното производство, привлича физическите лица към наказателна отговорност и поддържа обвинението в наказателното производство, като упражнява общ надзор за законност по спазването на законодателството в държавата.

Сн. lex.bg

Официално институтът на прокуратурата е въведен във Франция от 1302 г., след което държавното обвинение е конституирано като защитник на Франция и държавния интерес в процеса срещу великия магистър Жак дьо Моле.

От Франция институтът на прокуратурата е възприет в цяла континентална Европа. В някои федеративни държави - Бразилия, Германия, Италия, САЩ - прокуратурата има независими структури със специализирани функции във федералните райони (щати, провинции, региони). В Румъния, в резултат на антикорупционна реформа, освен прокуратурата, право да повдига обвинения получава и Националната дирекция за борба с корупцията. У нас с подобни функции и отговорности е натоварена КПКОНПИ (Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество).

Palais de Justice, Париж

Прокуратурата е ведомство със съответни йерархични структури. Прокурорите са еднолични органи, с функцията осъществяване на надзор над законността. Прокурорският надзор има държавно-властнически характер. Прокурорът притежава държавно-властнически правомощия, без да може да отменя актове на държавни органи или да налага наказания за нарушаване на закона. Той изисква от компетентните органи и от длъжностните лица да отстранят нарушенията на закона (в случаите със законодателната власт) и да прилагат мерки за въздействие по отношение на нарушителите (в случаите с изпълнителната и съдебната власт).

Сн. ВКС

Системата на прокуратурата включва главна прокуратура (оглавявана от главен прокурор), апелативни, военно-апелативна, окръжни, военно-окръжна, районни прокуратури. Прокуратурата е юридическо лице на бюджетна издръжка. Системата на прокуратурата се изгражда в съответствие с тази на съдилищата. Тя е единна, централизирана йерархична система. Към ВКС е създадена Върховна касационна прокуратура. Тя се ръководи от заместник-главен прокурор. Подобно Върховната административна прокуратура към ВАС също се ръководи от заместник-главен прокурор.

Главният прокурор се назначава от президента за срок от 7 години по предложение на ВСС. Той осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори, разпределя работата на заместник-главните прокурори. Има право да назначава и освобождава служителите в главната прокуратура, да извършва ревизии и да контролира работата на всички прокурори. Той може да сезира Конституционния съд.

Сн. Stroiinfo, Георги Мърхов

Прокурорите следят за спазване законността като: привличат към отговорност лицата, обвинени в извършване на престъпление (възбуждат наказателно преследване срещу тях и поддържат обвинението по наказателни дела от общ характер); упражняват надзор при изпълнение на наказателни и други принудителни мерки в местата за изтърпяване на наказания; предприемат действия за отмяна на незаконосъобразни актове. При изпълнение на правомощията си прокурорът може да изисква документи, сведения, обяснения, експертни мнения и пр.; да изисква проверки; да призовава граждани; да взима предвидените от закона мерки при наличие на данни за извършено престъпление. Прокурорските разпореждания са задължителни за длъжностните лица, за полицията и гражданите.

Статутът на прокурорите се урежда от Конституцията на Република България и Закона за съдебната власт. При осъществяване на своите функции те се подчиняват само на закона. Прокурорите се назначават, повишават, понижават, преместват и освобождават от длъжност от ВСС. За прокурори се назначават лица, които имат само българско гражданство, завършили са висше юридическо образование, преминали са стаж и са придобили юридическа правоспособност, не са осъждани на лишаване на свобода за умишлено престъпление и притежават необходимите нравствени и професионални качества.

Прокурорите не могат да бъдат депутати, министри, заместник-министри, кметове и общински съветници, да заемат изборна или назначаема длъжност в държавни, общински или стопански органи. Не могат да упражняват търговска дейност, да упражняват адвокатска професия, да дават правни консултации.

Прокурорите стават несменяеми след навършване на 5-годишен стаж на длъжността. Те пазят като служебна тайна сведенията, които са им станали известни по служба и засягат интересите на гражданите, юридическите лица или държавата. Ползват се с имунитет - не могат да бъдат задържани, освен за тежко престъпление и то с разрешение на ВСС.

От това описание какво всъщност представлява прокуратурата и защо е толкова съществена ролята й в обществото, става ясно, че тази част от правосъдната система е натоварена с изключителни отговорности, изисква много, вкл. ценз, опит и професионални компетенции и високи морални качества, както и смелост, много смелост. Прокуратурата е гарант за сигурността и защитата на хората от престъпления и работи ежедневно за това. В този смисъл прокурорското занятие изглежда почти силово, по традиция припознавано с мъжките фигури в обществото.

Главен прокурор на България е господин Иван Гешев, избран през 2019 година с пълно единодушие от членовете на ВСС и с мандат до 2026 година. С Иван Гешев идва и хубавата част. Четирима от общо петимата заместник главни прокурори на България са жени, прекрасни, силни и интересни, с индивидуален стилов почерк, със страхотно респектиращо, но и нежно внушение. Същото важи и за новия говорител на главния прокурор, отново дама. Ето кои са те:

Сийка Милева, Говорител на главния прокурор

Пламена Цветанова, Заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура

Красимира Филипова, Заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура

Даниела Машева, Заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура

Десислава Пиронева, Заместник на главния прокурор при Върховна административна прокуратура

И петте дами в непосредствения оперативен екип на главния прокурор са много елегантни, много хубави жени, всички до една със завидно професионално портфолио, куп награди и огромен респект на прокурорската колегия към всяка от тях. У всички откриваме чудесен стил, съвършено съобразена на заемания пост елегантност, както в облеклото и аксесоарите, така и в грима и прическата. Поне отвън личи, че и поведението им е безупречно - всички те говорят тихо, елегантно, без нападки, умерено, цивилизовано, професионално - маниер на публично и експертно общуване, който определено липсва напоследък у нас.

Ето и другите чудесно български жени, до една прокурори от кариерата, чиито поведение и стил следим:

Валентина Маджарова - Ръководител на Специализираната прокуратура

Сн. lex.bg

Невена Зартова, Районен прокурор на град София

Сн. lex.bg

Илияна Кирилова - Градски прокурор на София

Сн. lupa.bg

Десислава Петрова - Говорител на Софийска градска прокуратура

Сн. Netinfo.bg

Ваня Христева - Окръжен прокурор на Пловдив

Сн. Marica.bg

Албена Кузманова - Окръжен прокурор на Пазарджик

Сн. 24plovdiv.bg

Ваня Ненкова - Окръжен прокурор на Видин

сн. niebg.net

Надежда Желева - Окръжен прокурор на Габрово

сн. Пресцентър Апелативна прокуратура - Велико Търново

Таня Димитрова - Ръководител на Районна прокуратура Стара Загора

Сн. BNR.bg

Със сигурност пропускаме някоя дама от списъка с жени-прокурори, действащи в момента в България, за което молим да бъдем извинени. Но не можем да скрием, че се чувстваме горди от това силно и категорично представителство. Тези жени са едни от нас, пожелаваме им сила в битките и следим публичните им и професионални прояви. Успех, Тайфуни с нежни имена!

Коментари: 0

За да коментираш, е необходимо да влезеш в профила си. Ако все още нямаш такъв, използвай линка "Регистрация" по-долу.