Generation nova – нагласите на българите между 16 и 25 години в края на март 2022

Generation nova – нагласите на българите между 16 и 25 години в края на март 2022

Huawei Consumer Business Group в България представи скорошно проучване на младите хора в България, във възрастовата група между 16 и 25 години. Проучването е извършено от българския офис на водещата международна изследователска агенция Ipsos, която има богат опит в изследването на общественото мнение и потребителските навици и нагласи

То е вдъхновено от най-новия смартфон на Huawei – HUAWEI nova 9 SE, както и от цялата линия HUAWEI nova, представяща атрактивни модели за младите и активни хора, искащи да бъдат в крак с модерния начин на живот, изразяване и комуникация.

В рамките на проучването IPSOS Ipsos анкетира 300 представители на градското население на страната на възраст между 16 и 25 години. Извадката отразява пропорциите на тази възрастова група в столицата и други градове, в категориите над 100 000, между 50 и 100, и под 50 хиляди жители. Целта му е да улови техните нагласи, настройки към темите, които ги вълнуват най-много, приоритети, планове за живота и нещата, които ги вдъхновяват в него.
Проведено в България, в периода 23-28 март, то обрисува пълнокръвна картина на поколението „nova“ в локалния контекст на България, на фона на продължила над 2 години пандемия, обезпокоителната динамиката на международното положение в последните месеци и все по-силно усещащата се финансова несигурност у нас и в света.

 

Към по-добро или по-лошо върви светът?

В описания глобален и локален контекст, 26% от младежите остават оптимисти, смятайки, че светът цялостно се развива в позитивна посока. Над половината обаче, 55% са категорични, че той върви към по-лошо, а всеки пети, или 20% от анкетираните отговарят, че не могат да преценят. Тук е интересна разликата между нагласите на мъжете и жените, като по-големите оптимисти определено са мъжете. 39% от анкетираните мъже смятат, че светът върви към по-добро, срещу едва 14% от анкетираните жени.

Полярни възприятия и нагласи

Проучването включва множество въпроси, изискващи да се сподели нагласата по няколко основни теми като Аз и светът, грижата за себе си, традициите и погледа към бъдещето. Във всички тях се оформя силна поляризация – половината анкетирани се идентифицират с една нагласа, а другата половина – с нейната противоположност. Поляризацията 50/50 е видна по осите „Да бъда себе си – да се съобразявам с другите“, „Да остана верен на убежденията си – Да се адаптирам към промените в света“, „Да следвам авторитети – Да намеря своя път“. По отношение на съобразяването с другите отново има значима разлика между отговорите на мъжете и жените – 44% от мъжете клонят към това, срещу 56% от жените. От друга страна, адаптацията към промените в света – а те са доста динамични в периода на съзряване на това поколение, бележи разлика в нагласите в столицата спрямо тази в останалите групи градове. В столицата по-склонни към адаптация са 61% срещу 42% - 52% в различните по големина градове на страната.

Да рискувам или не?

Коментари: 0

За да коментираш, е необходимо да влезеш в профила си. Ако все още нямаш такъв, използвай линка "Регистрация" по-долу.