Девет от десет българи са категорично ЗА правото на аборт

Девет от десет българи са категорично ЗА правото на аборт

Проучването е част от кампанията за репродуктивните права на жените "Моята съдба. Моят избор" на БФЖ.

С категорична подкрепа от 89,5%, българското общество се обявява ЗА правото на планиран легален аборт, съобщават данните на национално-представително проучване, възложено от Български фонд за жените (БФЖ) на социологическа агенция Алфа Рисърч.

Проучването дава старт на информационната кампания за репродуктивните права на жените "Моята съдба. Моят избор", целяща да популяризира нагласите на българите по темата и да развенчае митовете, които се използват като аргументи от някои политически партии и религиозни организации, в опит за забрана на легалния аборт в България през последните месеци.


Истории от живота: чувството след аборт


Обществената нагласа е в категорична полза на това абортите да бъдат разрешени, като всяка жена и партньорът й трябва да имат правото сами да решават този въпрос. Общественото мнение също така се консолидира около тезата, че правото на аборт е фундаментално човешко право на всяка жена – така смятат 89 на сто от пълнолетните граждани на страната. Резултатите от изследването показват още, че подкрепата за правото на аборт далеч не означава подкрепа за безотговорно поведение, напротив: 86% от българите са на мнение, че е най-добре жената да се предпазва от нежелана бременност, но, ако такава се случи, тя трябва да има право на избор дали да направи аборт, или не.

Добрата здравна и сексуална култура на мъжете и жените се разпознава като ключова предпоставка за отговорно и безопасно репродуктивно поведение, включително предпазване от нежелана бременност. В това отношение мнозинството от 76% от българските граждани застават твърдо зад позицията, че още в училище е необходимо да бъдат въведени часове по здравно и сексуално образование. Това мнение споделят както по-възрастните, така и по-младите поколения; както мъжете, така и в още по-голяма степен – жените, живеещи в различни населени места и с различен социално-икономически статус. 
Предадената от специалисти информация се възприема като значително по-надежден начин подрастващите да придобият знания за репродуктивното си поведение в сравнение с други източници като интернет и др.

Според резултатите от проучването, забраната на абортите би донесла значително повече негативи, отколкото позитиви – както лично за здравето на жените, така и в социален план. На база на негативен опит в миналото, две са очакваните най-сериозни последици: на първо място, нарастването на нелегалните аборти с всички рискове за здравето на жените (73%), на второ - увеличаване броя на изоставените деца (55%). Тезите, лансирани от противниците на легалните аборти, остават крайно непопулярни в нагласите на хората: според едва 6% забраната на абортите би решила демографската криза, а 9% са на мнение, че ще се раждат повече деца, които ще бъдат отглеждани от своите родители.

Обществото е далеч от убеждението, че абортът е сред основните фактори за демографската криза. Напротив, той е най-рядко припознаваната причина за обезлюдяването и застаряването на населението. Според мнозинството от граждани, в основата на демографския проблем стои комплекс от социално-икономически фактори: на първо място – ниските доходи, които принуждават много млади хора да емигрират в чужбина, като по този начин намаляват жените в детеродна възраст у нас (82%), на второ – световната тенденция в развитите страни, от която България не остава незасегната - да се раждат по-малко деца, но да им се осигуряват по-добри условия на живот и качествено образование (58%), и на трето място – цялостното застаряване на населението (57%). По въпроса как трябва да се заплащат абортите – лично или от държавата, всеки втори е на мнение, че следва да бъдат покривани от здравната каса, при условие, че жената е здравно осигурена. Останалата част от гражданите се затрудняват да вземат отношение по темата (26%) или смятат, че тази процедура трябва да бъде платена, независимо дали жената е осигурена, или не (22%). Зад тезата, че разходите за аборт следва да се поемат от НЗОК, по-силно застават жените в активна възраст (30-50 г.), заети с неръчен труд, които в най-голяма степен биха могли да се възползват от правото здравната каса да заплати такава процедура, ако им се наложи.


Проучването регистрира сходни позиции по тези въпроси сред всички социално-демографски групи в страната: както сред по-младите, така и сред по-възрастните, в големите и в малките населени места, както сред жените, така и сред мъжете, сред хора с различен образователен и социално-икономически статус; проведено е в периода 3-12 август 2019г. сред 1000 пълнолетни граждани на страната чрез пряко стандартизирано интервю по домовете с таблети. Използвана е двустепенна стратифицирана по регион и тип населено място извадка с подбор на респондентите по квота на база данните на НСИ за социално-демографската структура на страната. Изследването е достъпно ТУК.

Коментари: 0

За да коментираш, е необходимо да влезеш в профила си. Ако все още нямаш такъв, използвай линка "Регистрация" по-долу.